HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Hyfforddiant Straen, Cadernid a Lles

Budd i'r Sefydliad

Mae Cyngor Sir Powys yn buddsoddi mewn nifer o raglenni llesiant ac mae wedi datblygu'r cwrs yma i gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth staff am straen er mwyn eu helpu i ddatblygu ffordd i wrthsefyll straen.  



Pwy Ddylai Fynychu?

Bydd y rhain ar gyfer unrhyw unigolyn sydd am gael gwell dealltwriaeth o straen trwy edrych ar ystod o dechnegau sydd wedi'u dylunio i'w helpu i adnabod a rheoli straen yn eu hunain ac eraill ac i ddatblygu ffordd i wrthsefyll y pwysau'n well yn y dyfodol. 



Amcanion Dysgu

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o effaith straen ar y corff os nad yw'n cael ei reoli
  • Adnabod goblygiadau ariannol straen sy'n gysylltiedig ag absenoldeb salwch
  • Ymarfer technegau i helpu ymdopi â straen a gwella llesiant a ffyrdd i wrthsefyll y pwysau


Cynnwys y Cwrs

  • Deall beth sy'n achosi straen
  • Deall y gwahaniaeth rhwng pwysau a straen
  • Adnabod y sbardunau
  • Edrych ar ystod o dechnegau i helpu gwella llesiant yr unigolyn ac i ddatblygu ffyrdd i wrthsefyll straen


Hyd

 1 Diwrnod



Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

Cysylltwch â leadership@powys.gov.uk

 



Trefnu Lle

Cysylltwch â leadership@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu