HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Hyfforddiant Tystysgrif Gallu Proffesiynol (CPC) i Yrwyr

Pwy Ddylai Fynychu?

Mae angen cymhwyster Tystsgrif Gallu Proffesiynol (CPC) ar bron pob gyrrwr proffesiynol gyda cherbydau sy'n cludo teithwyr a cherbydau masnachol mawr, er bod rhai eithriadau. Nid yw gyrwyr cerbydau neu gerbydau a chyfuniadau sy'n pwyso llai na 3.5 tunnell angen cymhwyster; mae gyrwyr cerbydau sydd ag uchafswm cyfyngiad cyflymder o 28 milltir yr awr wedi'u heithrio. Rhaid i bob cwrs fod yn 7 awr o hyd ac wedi'u cwblhau o fewn cyfnod o 24 awr.

Cwrs:

  • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
  • Codi a Chario gyda Llaw / Diogelwch ar Drafnidiaeth
  • Oriau Gyrwyr / Tacograffau Digidol
  • Adrodd am Ddiffygion / Defnydd Diogel o Drelars
  • Rhoi a thynnu Cerbydau Tynnu i ffwrdd o'r prif gerbyd

 

Hyd

1 Diwrnod

Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

Cysylltwch â leadership@powys.gov.uk

Gwybodaeth Arall

Cyfnod Diweddaru: 5 mlynedd

Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu