Diogelwch Bwyd a hylendid - Nodiadau Cyfarwyddyd i Fusnesau

Mae ein tîm wedi darparu dogfennau defnyddiol er mwyn i chi eu lawr lwytho i'ch cynghori ar sawl agwedd o ddiogelwch a hylendid bwyd:

Nodiadau Cyfarwyddyd HACCP (Mannau Rheoli Critigol Dadansoddi Peryglon) [591KB]

Gofynion safonol ar gyfer stondinau a cherbydau bwyd [101KB]

Rhedeg busnes bwyd bychan o'r cartref [71KB]

Rheoli a monitro tymheredd bwyd [118KB]

Goruchwylio hylendid bwyd a chyfarwyddiadau a/neu hyfforddiant [79KB]

Cynhyrchu a gweini iâ yn ddiogel [116KB]

Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (cymorth cyntaf) 1981 [71KB]

Am ragor o wybodaeth o ran Diogelwch Bwyd, edrychwch ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu