1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Rhoi gwybod am broblem sbwriel

Report a litter problem

Byddwn yn cadw'r ardaloedd ry'n ni'n gyfrifol amdanyn nhw yn rhydd oddi wrth sbwriel. Mae'n bosibl y byddwch yn gweld sbwriel mewn ardal, neu fin sbwriel sy'n gorlifo. Mae'n bosibl eich bod chi wedi clirio'r sbwriel ac am wybod ble i'w roi.Pan fydd anghenion sbwriel clirio

Byddwn yn glanhau'r sbwriel ar y tir ry'n ni'n gyfrifol amdano, er enghraifft ffyrdd a phalmentydd a pharciau cyhoeddus.

Y cynghorau tref neu sefydliadau eraill sy'n cynnal a chadw rhai o'r biniau sbwriel. Gwnewch yn siwr bod gan y bin logo Barcud Coch Powys cyn rhoi gwybod i ni am y broblem.

Rhowch wybod am Broblemau Taflu Sbwriel yma Ffurflen Rhoi Gwybod am Broblemau Taflu Sbwriel


Biniau sbwriel sy'n gorlifo

Bydd y cyngor yn gwagu biniau'n rheolaidd, ond os gwelwch chi un sy'n gorlifo ac yn achosi problemau, rhowch wybod amdano, a byddwn yn dod i'w wagu cyn gynted ag y medrwn.

Rhowch wybod am Broblemau Taflu Sbwriel yma Ffurflen Rhoi Gwybod am Broblemau Taflu Sbwriel


Codi sbwriel

Er ein bod ni'n gwneud pob ymdrech i gadw'r sbwriel i lawr, ry'n ni bob amser yn ddiolchgar pan fydd cymunedau lleol yn helpu - boed hynny'n rhan o ymdrech gan gymuned ysgol neu'n dasg y mae unigolyn yn ei chyflawni.

Pan fyddwch wedi gorffen, rhowch wybod i ni, a byddwch yn dod i gasglu'r sbwriel rydych wedi'i godi.

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu