Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Helpwch ni i gadw Powys yn lân

Diffiniad o 'dipio anghyfreithlon' yw 'gadael unrhyw wastraff yn anghyfreithlon ar dir sydd heb drwydded i'w dderbyn'. Rhowch wybod am achosion o dipio anghyfreithlon yma.
Fe wnawn gadw mannau cyhoeddus dan ein gofal ni'n glir o sbwriel. Fe wnawn glirio sbwriel ar dir dan ein gofal ni, megis ffyrdd a phalmentydd a pharciau cyhoeddus.
Ry'n ni'n gweithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus i ddarparu pecynnau codi sbwriel o'r hybiau penodol ar draws Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu