Sut ydw i'n gwneud cwyn am swn?

Gellir gwneud cwynion i Iechyd yr Amgylchedd fel a ganlyn:

 • ar-lein      
 • yn bersonol yn ein swyddfeydd
 • dros y ffôn
 • trwy lythyr
 • trwy e-bost

Dylai eich cwyn gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw a'ch cyfeiriad (lle bo hynny'n bosibl) a rhif ffôn yn ystod y dydd. 
 • Cyfeiriad (neu safle) lle mae'r niwsans yn dod ohono a'r math o niwsans.
 • Pryd a pha mor hir mae'r niwsans yn digwydd.
 • Sut mae'r niwsans yn effeithio arnoch chi (e.e. mwg o goelcerth yn eich rhwystro rhag eistedd yn eich gardd). 
 • Unrhyw beth yr ydych wedi'i wneud i geisio delio â'r broblem (e.e. siarad â'r unigolyn sy'n achosi'r niwsans).
 • Unrhyw wybodaeth ar fanylion landlord [os yn berthnasol].

Ni fyddwn yn dweud wrth unrhyw un pwy sydd wedi gwneud y gwyn.

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu