Lles Anifeiliaid

Mae Deddf Lles Anifeiliaid 2006 yn rhoi pwerau a chyfrifoldebau ehangach i Awdurdodau Lleol o ran anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes.  Rhennir y cyfrifoldeb am anifeiliaid anwes gyda'r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA).  Fel arfer, yr RSPCA sy'n cymryd cyfrifoldeb am anifeiliaid domestig neu anifeiliaid anwes.Image of a kitten and a puppy

Gallwch roi gwybod i ni am unrhyw bryderon sydd gennych am les anifeiliaid trwy gysylltu â'n swyddfeydd, neu trwy'r RSPCA.

Anifeiliaid fferm trig

Os ydych yn gweld anifeiliaid fferm trig, rhowch wybod i ni.

Anifeiliaid Marw ar y Ffyrdd

Os ydych yn gweld carcasau da byw ar y briffordd neu ymyl y ffordd, rhowch wybod i ni, a byddwn yn trefnu i'r carcasau gael eu casglu a'u gwaredu.

Stoc Trig ar Dir Preifat

Dylid rhoi gwybod i'r Gwasanaeth Safonau Masnach am bob achos o garcasau anifeiliaid fferm ar dir preifat, a fydd yn ymchwilio i'r mater ac yn trefnu i'r ffermwr/ perchennog tir dan sylw gael gwared â'r carcasau.

 

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu