Rheoli pla

Nid ydym bellach yn darparu gwasanaeth rheoli plâu.

Mae ystlumod ac adar nythu yn cael eu diogelu ac nid ydynt yn cael eu hystyried yn bla. Os ydych angen cyngor am broblem gyda'r rhain, edrychwch ar ein tudalennau Ystlumod ac Adar.

Ni allwn drin pla sydd wedi'u rhestru ond gallwch glicio ar y dolenni i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eu trin a'u rheoli. 

Os ydych angen trin y pla hwn, dylech edrych am gwmni rheoli pla preifat. 

Gallwch ddod o hyd i'w manylion yn y cyfeirlyfrau busnes lleol ac ar y Rhyngrwyd. 

Morgrug [21KB]

Llau gwely [14KB]

Gwenyn [213KB]

Biscuit Chwilod [14KB]

lau Book [14KB]

Carped Chwilod [14KB]

Pryfed clwstwr [42KB]

Chwilod Duon [33KB]

Chwain [15KB]

Pryfed [26KB]

Llwynogod [33KB]

Llygod [33KB]

Colomennod [16KB]

Llygod Mawr [37KB]

Spider Chwilod [29KB]

Gwiwerod [22KB]

Wasps [32KB]

    Rhannwch y dudalen hon

    Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

    Argraffu

    Eicon argraffu