SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor ar Bopeth

Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol a di-duedd am ddim i ddefnyddwyr ar wahanol faterion.

Os nad yw'r wefan yn darparu ateb i'ch problem, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth gan ddefnyddio'u ffurflen ymholiad ar-lein neu ffoniwch 0345 601 8421Bilingual CAB logo

Gallwch gael cyngor ar nwyddau sy'n ddiffygiol, ddim yn addas i'r diben, neu heb eu disgrifio'n gywir, gwasanaethau sydd wedi'u cynnal heb ofal rhesymol ac o fewn amser rhesymol neu am bris derbyniol, beth i'w wneud os credwch i chi gael eich sgamio.

Os oes angen cyngor arnoch ynghylch problemau cyngor defnyddwyr sy'n fwy cymhleth, bydd Cyngor ar Bopeth yn atgyfeirio hyn i adran cyngor defnyddwyr y cyngor, sef rhan o wasanaeth Safonau Masnach Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu