Safonau Masnach cyngor i ddefnyddwyr - Dewis masnachwr cymeradwyedig

Os oes angen gwaith ar eich eiddo, mae cynllun TrustMark yn eich helpu i ddod o hyd i fasnachwr sydd wedi'i gymeradwyo dan gynllunTrustMark.Image of the Trustmark logo

Trustmark yw'r cynllun y mae'r Llywodraeth yn ei gymeradwyo. Mae wedi'i fwriadu i sicrhau bod masnachwyr yn rhai dibynadwy ac yn cyflawni gwaith o ansawdd da. Bydd busnesau sy'n cofrestru â'r cynllun yn ymrwymo i redeg eu busnesau mewn ffordd gyfreithlon, deg a gonest yn cael eu fetio a'u monitro gan Weithredwr Cynllun Trustmark.

Dod o hyd i fasnachwr wedi'i gymeradwyo gan Trustmark

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu