Safonau Masnach cyngor i ddefnyddwyr - Negeseuon Cymunedol

System gymunedol sy'n anfon negeseuon am ddim yn ardal Dyfed-Powys yw Dyfed Powys Community Messaging (DPCM)Mae'n caniatáu i chi gofrestru i dderbyn y rhybuddion diweddaraf am droseddau a newyddion cymunedol sy'n lleol i chi.

Mae'r system hon yn trawsyrru'r negeseuon i'r cyhoedd, busnesau a grwpiau eraill sydd wedi'u cofrestru gyda'r cynllun.DPCM logo

Bydd manylion unrhyw droseddau, digwyddiadau amheus a sgamiau'n cael eu bwydo i mewn i'r system i greu neges a fydd yn cael ei hanfon at y derbynwyr mwyaf priodol, gan ddefnyddio'r dull meant wedi'i ddewis. Ni allwch ddefnyddio'r Dyfed Powys Community Messaging System i roi gwybod am drosedd. Rhaid adrodd am drosedd yn y ffordd arferol gan ddefnyddio naill ai'r rhif 101 os nad yw'n fater brys, neu 999 mewn argyfwng.

Cofrestrwch gyda DPCM yma 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu