SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflenwadau Dwr Preifat

Unrhyw gyflenwad dwr nad yw cwmni dwr yn ei ddarparu yw cyflenwad dwr preifat. Gallai ffynhonnell y cyflenwad for yn darddell, yn ffynnon, yn ddyfrdwll neu'n ddwr wyneb (nentydd, llynnoedd ac ati). Gall cyflenwad o'r fath wasanaethu un annedd, sawl eiddo neu safleoedd masnachol neu gyhoeddus.Image of a water droplet

Mae pob cyflenwad dwr preifat yng Nghymru'n cael ei reoleiddio dan Reoliadau Cyflenwadau Dwr Preifat (Cymru) 2017. Cyflwynwyd y Rheoliadau i sicrhauu bod dwr o gyflenwadau dwr yn iachus, fely bod pobl sy'n yfed y dwr, neu'n yfed diodydd neu'n bwyta bwydydd a gafodd eu gwneud o gyflenwadau preifat, yn gallu gwneud hynny heb risgio'u hiechyd.

Dan y rheoliadau hyn mae gofyn i ni;

  • gynnal asesiad risg o bob cyflenwad dwr sy'n cael ei rannu a chyflenwadau masnachol bob 5 mlynedd ac ymateb i unrhyw gais am asesiad risg gan berchnogion neu breswylwyr unrhyw annedd unigol.
  • monitro pob cyflenwad dwr sy'n cael ei rannu a chyflenwadau masnachol yn unol ag amlder y samplo a nodwyd, ac ymateb i unrhyw gais gan berchnogion neu breswylwyr unrhyw annedd unigol.
  • cadw cofnod o bob cyflenwad dwr preifat yn yr ardal a darparu adroddiadau o'n gweithgareddau i'r Arolygiaeth Dwr Yfed (DWI).
  • dilyn gweithdrefnau gosod os ydym yn ystyried cyflenwad dwr preifat yn afiachus neu'n berygl posibl i iechyd pobl.

Os oes gan eich cartref neu'ch gwaith gyflenwad dwr preifat ac nid yw wedi'i gofrestru ar hyn o bryd. Gallwch  lawrlwytho holiadur [154KB] a'i ddychwelyd atom.

Os oes gennych gyflenwad dwr preifat ac am drefnu i rywun gymryd sampl ohono, neu os hoffech chi gael rhagor o gyngor am faterion sy'n ymwneud â chyflenwadau dwr preifat, cysylltwch â ni.

Ffioedd a thaliadau

Ffioedd cyflenwadau dwr preifat

 

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu