SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi gwybod am broblem Safonau Masnach

Os credwch fod busnes neu fasnachwr yn torri safonau masnach, rhowch wybod i ni a byddwn yn archwilio'r mater ymhellach.

Er enghraifft, os ydych chi: -

 • wedi gweld rhywun yn gwerthu tybaco, alcohol, tân gwyllt, chwistrellwyr paent neu gyllyll
 • wedi clywed bod rhywun hyn neu fregus wedi bod dan bwysau i brynu nwyddau neu wasanaethau dieisiau
 • yn gwybod lle mae cynhyrchion ffug yn cael eu gwerthu
 • wedi cael eich camarwain gan labelu gwael neu'r prisiau a ddangosir
 • wedi talu mwy na'r pris a ddangosir
 • wedi prynu nwyddau neu deganau a allai fod yn beryglus
 • wedi prynu car gyda'r darlleniad milltiroedd arno'n ffug
 • wedi prynu nwyddau sy'n ysgafnach neu'n llai o faint na'r hyn y dylent fod
 • wedi prynu bwyd neu ddiod sydd wedi'i gam-ddisgrifio ar label neu fwydlen
 • wedi prynu bwyd sydd y tu hwnt i'w ddyddiad "defnyddio erbyn", heb fod o ansawdd boddhaol, neu heb fod yn cyrraedd y safonau cyfansoddiadol sylfaenol?

Contacts 

 • Email: trading.standards@powys.gov.uk
 • 0345: 0345 4040506
 • North Powys Address: Trading Standards - Consumer Advice, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
   
 • Email: trading.standards@powys.gov.uk
 • 0345: 0345 4040506
 • South Powys Address: Trading Standards - Consumer Advice, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
   
 • Email: trading.standards@powys.gov.uk
 • 0345: 0345 6027030
 • Mid Powys Address: Trading Standards - Consumer Advice, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu