1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gwneud Cais i gau ffordd

Apply to close a road

Bydd y Cyngor yn cyflwyno Gorchmynion Cau Ffordd Dros Dro pan fydd angen i ni gau ffordd am resymau diogelwch. Gallai hynny fod oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud ar y ffordd, neu bod achlysur arbennig yn cael ei gynnal, er enghraifft gorymdaith carnifal. Os credwch y gallai fod angen i ni gau ffordd, bydd angen i chi wneud cais am Orchymyn.

Mae angen o leiaf 10 wythnos arnom i brosesu Gorchymyn er mwyn caniatau i weithdrefn gyfreithiol gael ei dilyn. Mae'n rhaid i ni hysbysebu yn y wasg leol ac ar y safle. Byddwn yn codi am wneud hyn er mwyn talu ein costau. Gallwch ddechrau'r broses ymgeisio trwy lenwi'r ffurflen ymholiadau ar y dudalen hon.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein Gofyn am gau ffordd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu