Rhoi gwybod i ni am broblem gyda goleuadau traffig / goleuadau croesfan i gerddwyr

Mae contractwr yn cynnal a chadw arwyddion traffig ar ein rhan.  Byddwn yn rhoi gwybod i'r contractwr a gofyn iddynt eu trwsio mor fuan â phosibl. Ein cyfrifoldeb ni yw gosod arwyddion traffig a marciau ffordd i reoli traffig ac i rybuddio gyrwyr am beryglon.  Mae gorsaf monitro electronig yn Neuadd y Sir sy'n gwybod yn syth os oes problem gyda rhai arwyddion.

I roi gwybod i ni am broblemau neu ddifrod, llenwch y ffurflenni ar-lein isod:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu