Rhoi gwybod am anifail marw ar y ffordd

Byddwn yn cael gwared ag anifeiliaid marw oddi ar y ffyrdd yn ddiogel. 

Bydd hyn yn cynnwys anifeiliaid gwyllt megis moch daear a chadnoid, yn ogystal â chwn. 

Yn ol y gyfraith, os rydych yn taro ci (hyd yn oed os nad yw'n cael ei ladd), dylech aros a rhoi gwybod am y digwyddiad i'r heddlu.  Mae'n rhaid i chi wneud hynny o fewn 24 awr.

I roi gwybod am anifail marw ar y ffordd, llenwch y ffurflen ar-lein iso

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu