1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Maes parcio Llanidloes

Gweld y lleoliad ar y map yma. [70KB]

Mae yna un maes parcio talu ac arddangos ac un maes parcio am ddim yn Llanidloes.

  • Mae maes parcio Heol y Capel (SY18 6EW) am ddim.
  • Mae maes parcio Mount Street (SY18 6BZ) yn un cyfnod hir.

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio cyfnod hir ym Mhowys.

Mae'r maes parcio yn cynnwys mannau parcio ar gyfer pobl anabl ac mae yna beiriannau sy'n cymryd darnau arian.

Ffioedd safonol y meysydd parcio

Yn ogystal â'r ffioedd safonol, mae hefyd yn bosib talu am docyn dros nos.  Mae'r rhain yn £5 ar gyfer pob cerbyd ac eithrio ceir modur.

*Sylwer bod y rhan fwyaf o'n meysydd parcio am ddim ar gyfer deiliaid bathodynnau glas i bobl anabl pan fyddant wedi'u harddangos yn gywir, fodd bynnag, edrychwch ar y bwrdd am y taliadau, telerau ac amodau. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu