1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Ffioedd safonol y meysydd parcio

Meysydd parcio arhosiad byr

Math o gerbydHyd at 1 Awr1 - 2 Awr
Car£1.00£1.50

Y Gelli Gandryll - maes parcio Sgwâr y FarchnadAberhonddu - meysydd parcio Heol George, y Draphont Fewnol a Neuadd newydd y SirLlandrindod - maes parcio Middleton StreetTref-y-Clawdd - maes parcio Norton ArmsY Drenewydd - Maes parcio LadywellY Trallwng - maes parcio Severn StarsMeysydd parcio arhosiad hir

Math o gerbydHyd at 1 Awr1 - 2 Awr2 - 4 AwrDros 4 AwrDros Nos
Car£0.70£1.30£2.50£3.20£0.00
Cerbyd a thrêlar£1.90£1.90£3.80£3.80£6.30
Cerbydau nwyddau hyd at 3 thunnell£2.20£2.90£4.00£4.00£6.30
Cerbydau nwyddau >3 thunnell£2.40£3.40£4.40£5.30£6.30

 

Meysydd parcio arhosiad hir defnydd cymysg

Llanfair-ym-Muallt - meysydd parcio'r Smithfield a'r GroCrughywel - maes parcio Stryd BeaufortY Gelli Gandryll - maes parcio Oxford RoadAberhonddu - maes parcio'r promenâdTref-y-Clawdd - maes parcio Lôn y Lawnt FowlioRhaeadr Gwy - maes parcio Dark LaneY Drenewydd - meysydd parcio Lôn Gefn a'r GroY Trallwng - meysydd parcio Stryd Aberriw a Stryd yr EglwysLlanidloes - maes parcio Mount StreetMachynlleth - maes parcio Heol Maengwyn

 

Arhosiad Hir ar gyfer Ceir/Beiciau gyda thrêlar/carafan

Aberhonddu - meysydd parcio Ffordd Alexandra, Kensington, Heol Dinas, Heol allanol y Draphont a Heol y GamlasYstradgynlais - Heol Maes y Dre and Heol EglwysLlanandras - meysydd parcio Stryd Henffordd a'r Stryd Fawr

 

Arhosiad hir i Fysiau a Lorïau

Math o gerbydFesul dyddDros Nos
Bws/Cerbyd Nwyddau£5.30£6.30

 

Arhosiad Hir i Fysiau a Lorïau

Aberhonddu - Maes Parcio Ceir a Lorïau Heol y Gamlas

Mae manylion y ffioedd ac amodau parcio i'w gweld ar yr arwydd yn y maes parcio.

Cofiwch roi eich tocyn y tu mewn ar du blaen eich sgrin wynt.

Mae mannau parcio i'r anabl yn y rhan fwyaf o lefydd a gallwch barcio am ddim gyda Bathodyn Glas swyddogol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu