Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Talu anfoneb

Gallwch wneud taliadau i Gyngor Sir Powys gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol. Gallwch ein talu ni am bethau eraill trwy ddilyn dolenni eraill ar y dudalen yma.

Ddim yn talu anfoneb?  Mae'r dudalen hon ar gyfer anfonebau'n unig - ewch i'r adran 'Talu' am daliadau eraill.

Taliadau ar-lein yma

neu

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd ar y rhif ffôn awtomataidd 24 awr. Cofiwch gael yr anfoneb neu'r cyfeirnod wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Ffôn: 03300 889 578

Direct Debit Image

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Os byddwch yn derbyn anfonebau gennym yn aml am yr un math o beth, gallwch ddewis talu pob anfoneb yn y dyfodol trwy ddebyd uniongyrchol. Allwch chi ddim talu unrhyw anfonebau a gawsoch yn barod, a gallwch chi ddim talu fesul rhandaliadau

Os ydych wedi sefydlu gorchymyn sefydlog ar gyfer hyn o'r blaen, a wnewch chi ddileu hwn yn eich banc fel na fyddwch yn talu ddwywaith.

Sut mae'n gweithio: 

 1. Argraffwch y ffurflen Mandad debyd uniongychol [59KB] a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen. Gwnewch yn siwr eich bod yn llofnodi'r ffurflen ac nad ydych yn drysu'r Rhif Cwsmer gyda rhif yr anfoneb. Mae rhif i'w defnyddio ar y cefn os oes angen cyngor arnoch.
 2. Byddwn yn prosesu'r ffurflen ac yn ei hanfon i'r banc neu'r gymdeithas adeiladu.
 3. Y tro nesaf y bydd gennym anfoneb ar eich cyfer, byddwn yn ei hanfon atoch fel arfer mewn da bryd.
 4. O leiaf 14 diwrnod ar ôl dyddiad yr anfoneb, byddwn yn cymryd y swm . Os ydych eisoes wedi talu rhan o'r anfoneb, byddwn yn cymryd dim ond y swm sy'n weddill heb ei dalu.

Yn aml defnyddir taliadau debyd uniongyrchol i:

 • Anfonebau gwastraff masnachol
 • Anfonebau gofal cymdeithasol
 • Anfonebau Careline /larymau gofal
 • Anfonebau stadau
 • Anfonebau rhent gweithdai Busnes
 • Anfonebau rhent tir

Cael trafferth talu?

Eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw arian sy'n ddyledus gennych i Gyngor Sir Powys o fewn yr amser a bennir (30 diwrnod mewn perthynas ag anfonebau cyffredinol).

Os ydych yn cael anhawster difrifol yn gwneud taliadau:

 • Gyda rhenti tai cyngor - Ffôn: 01597 827304
 • Gydag anfonebau cyffredinol - Ffôn: 01597 826339

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu