Talu anfoneb

Gallwch wneud taliadau i Gyngor Sir Powys gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol. Gallwch ein talu ni am bethau eraill trwy ddilyn dolenni eraill ar y dudalen yma.

 

Ddim yn talu anfoneb?  Mae'r dudalen hon ar gyfer anfonebau'n unig - ewch i'r adran 'Talu' am daliadau eraill.

 

 

Taliadau ar-lein yma

neu

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd ar y rhif ffôn awtomataidd 24 awr. Cofiwch gael yr anfoneb neu'r cyfeirnod wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Ffôn: 03300 889 578

 

Direct Debit ImageTalu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Os byddwch yn derbyn anfonebau gennym yn aml am yr un math o beth, gallwch ddewis talu pob anfoneb yn y dyfodol trwy ddebyd uniongyrchol. Allwch chi ddim talu unrhyw anfonebau a gawsoch yn barod, a gallwch chi ddim talu fesul rhandaliadau

Yn aml defnyddir taliadau debyd uniongyrchol i:

  • Anfonebau gwastraff masnachol
  • Anfonebau gofal cymdeithasol
  • Anfonebau Careline /larymau gofal
  • Anfonebau stadau
  • Anfonebau rhent gweithdai Busnes
  • Anfonebau rhent tir

 

Cael trafferth talu?

Eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw arian sy'n ddyledus gennych i Gyngor Sir Powys o fewn yr amser a bennir (30 diwrnod mewn perthynas ag anfonebau cyffredinol).

Os ydych yn cael anhawster difrifol yn gwneud taliadau:

  • Gyda rhenti tai cyngor - Ffôn: 01597 827304
  • Gydag anfonebau cyffredinol - Ffôn: 01597 826339

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu