NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Cyngor ar brosiectau datblygu cymunedol

Gall Adran Adfywio'r cyngor helpu grwpiau cymunedol i gael mynediad at nawdd, sgiliau a chyngor. Rydym wedi sefydlu gwefan partneriaeth i gynnig cyngor i brosiectau cymunedol ym mhob cwr o Bowys.

 

Cliciwch yma i fynd i wefan ‘Canolfannau Cymunedol Powys' Mae Canolfannau i'r Gymuned  Powys wedi'u sefydlu i'ch helpu chi:

  • cynllunio a sefydlu Canolfan Gymunedol sy'n diwallu anghenion eich cymuned
  • canfod yr hyn sy'n gweithio mewn mannau eraill
  • sicrhau fod y ganolfan yn cael ei rhedeg yn dda, yn gyfreithlon a heb broblemau
  • gwneud eich Canolfan Gymunedol yn gynaliadwy yn ariannol
  • dod o hyd i ffynonellau eraill o gymorth
  • rhwydweithio gyda phrosiectau tebyg ym Mhowys fel y gallwch rannu gwybodaeth

 

Contacts

  • Phone: 01597 827657
  • Address: Regeneration Team, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG
     

Feedback about a page here
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu