gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Safleoedd Ymgeisiol - CDLI Mabwysiedig (2011 - 2026)

I weld y gofrestr, dewiswch yr ardal sirol isod, ac yna'r gymuned y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae map cryno'n dangos yr holl safleoedd sydd wedi'u cyflwyno ar gyfer yr ardal honno. Sgroliwch ymlaen i weld y mapiau unigol, yn nhrefn cyfeirnod y safle sydd wedi ymgeisio. I ddarganfod canlyniad y broses o ddewis safleoedd ymgeisiol, ewch i'r  Adroddiad ar Statws y Safle (PDF) [1MB] a  Gwall yn yr Adroddiad ar Statws y Safleoedd Ymgeisiol (Chwef 2016) (PDF) [7KB] sydd ar wahân.

Sir Drefaldwyn

Sir Faesyfed

Sir Frycheiniog