Ffioedd a chostau trwyddedau sylweddau peryglus

 

Storio Petrolewm

EtemPris
Llai na 2,500 litr (550 galwyn)£44.00
Rhwng 2,500 litr (550 galwyn) a 50,000 litr (11,000 galwyn)£60.00
Dros 50,000 litr (11,000 galwyn)£125.00
Trosglwyddo Trwydded£8.00

 

Mae'r ffioedd hyn yn berthnasol i drwyddedau a chofrestriadau a ganiateir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn cloddfeydd a phorthladdoedd:

Ffrwydron

ItemPris
Trwydded 
  1 flwyddyn 
  2 flynedd 
  3 blynedd 
  4 blynedd 
  5 blynedd 
Adnewyddu Trwydded 
  1 flwyddyn 
  2 flynedd 
  3 blynedd 
  4 blynedd 
  5 mlynedd 
Cofrestru 
  1 flwyddyn 
  2 flynedd 
  3 blynedd 
  4 blynedd 
  5 mlynedd 
Adnewyddu Cofrestriad 
  1 flwyddyn 
  2 flynedd 
  3 blynedd 
  4 blynedd 
  5 mlynedd 
Amrywio'r Drwydded 
  Newid enw'r sawl sydd wedi'i drwyddedu neu gyfeiriad y safle--
  Trosglwyddo Trwydded neu Gofrestriad--
  Adnewyddu Trwydded neu Gofrestriad a gollwyd--

 

Gwenwynau

EtemPris
Cofrestriad Gwreiddiol--
Ailgofrestru--
Newid manylion y cofrestru--

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu