Ffioedd a chostau trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Y polisi cyffredinol yw adfer costau ar gyfer gweithgareddau a wneir ar gais pobl allanol.  Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Taliadau Trafnidiaeth) 1998 yn rhoi'r pŵer i osod tâl am nifer fawr o wasanaethau a nodir yn y ddogfen hon.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu