SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am ddata personol a gynhelir gan y cyngor

Mae'r Deddf Diogelu Data 1998 yn cwmpasu holl brosesau ar ddata personol pobl sy'n byw ar hyn o bryd os dechreuodd y prosesu ar 24 Hydref 1998 neu wedi hynny. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Gwneud cais dan Ddeddf Diogelu Data

Os ydych am ddarganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, bydd angen i chi lenwi ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth. [291KB]

 

Beth y mae'r Ddeddf yn ei gwmpasu?

Mae'r Ddeddf yn cwmpasu'r data amdanoch chi ar system gyfrifiaduro ac unrhyw systemau ffeilio a chofnodion hygyrch fel systemau mynegeion ar gardiau, cofnodion microfiche a chofnodion personel.

Os oes unrhyw sefydliad yn cadw data amdanoch chi, mae gennych hawl  i glywed am hyn, a chael copi o'r wybodaeth honno, ynghyd ag unrhyw god i gael mynediad iddi.

Hefyd mae gennych chi hawl i glywed pam fod gwybodaeth yn cael ei chadw amdanoch chi, a pha fath o benderfyniadau sy'n cael eu gwneud gyda'r wybodaeth honno (er nid canlyniadau'r penderfyniadau hynny o angenrheidrwydd). Hefyd gallwch wrthwynebu i'r data gael ei ddefnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol a mathau eraill o brosesu.

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi mwy o hawl i bobl reoli mynediad i'w data. Mae'n disodli Deddf gynharach 1984.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu