Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Trwyddedau gweithredwr pontydd pwyso

Rhaid i weithredwyr offer pwyso cyhoeddus sicrhau y gallant gyflawni eu dyletswyddau'n gymwys a gonest. Hefyd, ni all unrhyw un weithredu offer pwyso cyhoeddus oni bai fod ganddo/ganddi dystysgrif gan Brif Swyddog Safonau Masnach.

I weithredu pont bwyso gyhoeddus, rhaid cael tystysgrif cymhwysedd a gyhoeddir gan Brif Arolygydd Pwysau a Mesurau'r cyngor.

Rhaid i chi wneud cais i gael eich asesu gan Swyddog Safonau Masnach.

Noder fod tystysgrifau'n cael eu cyhoeddi i unigolyn ac ni ellir eu trosglwyddo.

Ynys Môn

LleoliadCapasitiOpening Hours
Gwyndy Quarry Ltd
Llandrygan
Caergybi
Ynys Môn
LL1 7AS (llywio lloeren LL71 7AW)
Ffôn: 01407 720236
50t

Llun-Iau: 7am- 5.30pm
Gwen: 7am - 4.45pm
Sad: 7am - 12pm

Phoenix Metals
Stad Ddiwydiannol
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6HR
Ffôn: 01248 421995
50t

Llun-Gwen: 8am - 5pm
Sad: 8am - 2pm

 

Blaenau Gwent CBC - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Bridgend CBC - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

CBS Caerffili - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Caerdydd
LleoliadCapasitiOriau Agor
Sims Metals
122/128 East
Moors Road
Caerdydd
Tel: 0292 046 4555
50t

Llun - Gwen - Thurs: 8am - 5pm

Sad: 8am - 12pm

 

Sir Gâr

LleoliadCapasitiOriau Agor
Wynnstay
Melin Llysonnen
Heol Llysonnen
Caerfyrddin
SA39 9DY
Ffôn: 01267 231341
50t

Haf

Llun-Gwen: 8am - 5pm

Gaeaf

Llun-Gwen: 7.30am - 5.30pm

T L Thomas Builders Merchant
The Crossroads
Llanllwni
Pencader
Caerfyrddin
SA39 9DY

Ffôn: 01559 395325

50t

Llun-Gwen: 8am - 4.30pm

Sad: 8.30am - 12 hanner dydd

 

Ceredigion
LleoliadCapasitiOriau Agor
D I Evans Cyf
Gwrthwynt
Beulah
Castell Newydd Emlyn
Ceredigion
SA38 9QE
Ffôn: 01239 810 878
50tLlun - Sad: 9-5pm
Sul: 10am-4pm
CB Environmental Ltd
Uned 101
Stad Ddiwydiannol Glanyrafon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3LQ
Ffôn: 01970 624347
50tLlun - Gwen: 8am-5pm
MD Recycling
Uned 1
Crugmor Farm
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1QY
Ffôn: 07971 689590
50tLlun-Gwen: 8am - 5pm
Sad: 9am - 12pm

 

CBS Conwy

LleoliadCapasitiOriau Agor
Cawley Brothers
The Poplars
Llanrwst
LL26 0EE
Ffôn: 01492 640695
40tLlun-Gwen: 8.30am - 4pm
Hanson Aggregates
Ffordd Nant Du
St. George
Abergele
LL22 9BD
Ffôn:01745833172
50tLlun-Gwen: 7am - 5pm
Sad: 7am - 12 hanner dydd
Hanson Aggregates
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
LL34 6NA
Ffôn: 01492 622256
50tLlun-Gwen: 6.30am - 5pm
Thorncliffe
Ffordd Rhuddlan
Abergele
LL22 9SE
Ffôn: 01745 570670
50tLlun-Gwen: 7am - 5pm
Sad: 7am - 12 hanner dydd

 

Sir Ddinbych

LleoliadCapasitiOriau Agor
IT Williams Co Ltd
Min-y-Clwyd
Stad Ddiwydiannol Lôn Parcwr
Rhuthun
LL15 1NA
Tel: 01824 702 323
50tLlun - Gwen: 8am - 6pm
Sad: 8am - 12pm

 

Sir y Fflint
LleoliadCapasitiOriau Agor
Alan's Skip Hire Ltd
Stad Ddiwydiannol Brychtyn
Broughton Mills Road
Bretton
Caer
CH4 0BY
Ffôn: 01244 660422
E-bost: enquiries@alansskips.co.uk
50tLlun - Gwen: 7.30am - 5.30pm
Sad: 7.30am - 12.30pm
Deeside Metal Company Ltd
Dragon Works
Heol Caer
Saltney
Chester, CH4
8RW
Ffôn: 01244 674888
50tLlun - Gwen: 7.30am - 5pm
Dandys (Chester) Ltd
Yew Tree Farm
Sealand Road
Sealand
CH1 6BS
Ffôn: 01244 280008
50tLlun - Gwen: 8am-4.30pm
Sad: 8am-12pm
Flintshire Waste Management
Uned 2
Parc Busnes Maes Glas
Maes Glas
Treffynnon
Sir y Fflint
CH8 7GJ
Ffôn: 01352 701 234
customerservices@flintshire.gov.uk
50tLlun - Gwen: 8am - 5pm
Flintshire Waste Management
Depo Alltami
Ffordd yr Wyddgrug
Alltami
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6LG
Ffôn: 01352 701 234
customerservices@flintshire.gov.uk
50tLlun - Gwen: 8am - 5pm
Flintshire Waste Management
Stad Ddiwydiannol Spencer
Standard Landfill Site
Bwcle
Sir y Fflint
CH7 3LY
Ffôn: 01352 701 234
customerservices@flintshire.gov.uk
50tLlun - Gwen: 8am - 5pm
NSO Oils Ltd
Ffordd Pen Y Maes
Treffynnon
CH8 7HL
Ffôn: 01352 715 303
e-bost: info@nso-oils.co.uk
50tLlun - Gwen: 8am - 5pm
Sad: 8am - 3pm

 

Gwynedd
LleoliadCapasitiOriau Agor
Cwmni Gro-y-Sarnau Cyf
Sarnau
Ger y Bala
LL23 7LH
Ffôn: 01678 530389
50tLlun-Sad: 8.30am-5pm
Greaves Welsh Slate
Llechwedd
Blaenau Ffestiniog
LL41 3NB
Ffôn: 07774 028656 - Andy Carson (Dim llinell ffôn statig ar hyn o bryd)
50tLlun-Gwen: 8am-5pm
Sad: Trwy apwyntiad yn unig
Gwynedd Skips & Plant Hire Ltd
Lon Hen Felin
Stad Ddiwydiannol Cibyn
Caernarfon
LL55 2BD
Ffôn: 01286 677481
40tLlun-Sad: 7am-6pm
Sul: Trwy apwyntiad yn unig
Rigcycle Limited / Welsh Slate Ltd
Gloddfa Ganol
Blaenau Ffestiniog
LL41 3ND
Ffôn: 01766 380999
50tLlun-Gwen: 7.30am - 5pm
Nid ar ddydd Sadwrn na dydd Sul
Rigcycle Limited / Welsh Slate
Chwarel Penyrorsedd
Nantlle
LL54 6BD
Ffôn: 01286 882714
50tLlun-Gwen: 7.30am - 5pm
Nid ar ddydd Sadwrn na dydd Sul
Tarmac Quarry Products (North West) Limited
Chwarel Minffordd Quarry
Penrhyndeudraeth
LL48 6HP
Ffôn: 01766 770212
50tLlun-Gwen: 6am - 4pm
Sad: Trwy apwyntiad (ar agor 6am - 12pm)
The Hogan Group
Cyttir Lane
Bangor
LL57 4DA
Ffôn: 01248 353595
50tLlun-Gwen: 6am - 5:30pm
Sadwrn a Sul: trwy apwyntiad yn unig
Welsh Slate Ltd
Chwarel y Penrhyn
Bethesda
Bangor
LL57 4YG
Ffôn: 01248 600 656
50t 
Wynnstay Group Plc
Station Yard
Dolgellau
LL40 2YN
Ffôn: 01341 422253
20tLlun-Gwen: 8:30am - 5pm
Sad: 8.30am - 12pm
Wynnstay Group Plc
Rhosfawr
Y Ffôr
Pwllheli
LL53 6NS
Ffôn: 01766 819066
50tLlun-Gwen: 8am - 12 & 12.45pm - 5pm
Sad: Ar gau
Williams & Williams Ltd
Melin Plas Du
Y Ffôr
Pwllheli
LL53 6RF
Ffôn: 01766 810223
40tLlun-Gwen: 7.30am - 5pm
Sad: 7.30am - 12 hanner dydd

 

CBS Merthyr Tudful - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Sir Fynwy - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Castell-nedd Porth Talbot - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Casnewydd
LleoliadCapasitiOriau Agor
Island Steel
Doc Alexandra
Casnewydd
Gwent
NP20 2UW
Ffôn:01633 211133

50t

(17.8mm x 2.9m)

Llun - Gwen: 7am - 5:30pm

 

Sir Benfro
LleoliadCapasitiOriau Agor
Clynerwen & Cardiganshire Farmers
The Yard
Glanrhyd
Aberteifi
SA43 1DB
Ffôn: 01239 612057/ 07920 231040
50tLlun-Gwen: 8am - 5pm
Bore dydd Sadwrn trwy drefniant ymlaen llaw yn unig
GD Harries & Sons Ltd
Sandpit
The Dockyard
Doc Penfro
Ffôn: 01834 860464
50tLlun-Gwen: 7am - 4.30pm
Sad: 7am - 11.30pm
GD Harries & Sons Ltd
Bolton Hill Quarry
Tiers Cross
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3YA
Ffôn: 01834 860464
50tLlun-Gwen: 7.30am - 4.30 pm
Sat: 7am - 12pm
Griffiths Waste Solutions Ltd
Pendell Buildings
Stad Ddiwydiannol Llwynhelyg
Hwlffordd
SA62 4BW
Ffôn: 01437 766441
50tLlun-Gwen: 8am - 5pm
Sadwrn trwy drefniant yn unig.
JE a HG Jenkins
Morgan Wells
Boncath
Crymych
SA37 0JE
Ffôn: 01239 841210
50tLlun-Gwen: 9am - 5pm (Fel arall, trwy drefniant)
Puffin Produce Ltd
Stad Ddiwydiannol Llwynhelyg
Hwlffordd
SA62 4BS
Ffôn: 01437 766716
50tLlun-Gwen: 7.30am - 7pm
Sad: 9am - 12pm

 

Powys
LleoliadCapasitiOriau Agor
Border Hardcore
Buttington Brickworks
Tal-y-bont
Y Trallwng
SY21 8SZ
Ffôn: 01938 570528
50tLlun-Gwen: 8am-5.30pm
Bowketts Farm Supplies
Stad Ddiwydiannol
Aberllynfi
Aberhonddu
LD3 0SD
Ffôn: 01497 847252
50tLlun-Gwen: 8am-5.30pm
Caerfagu Products Ltd
Nantmel
Llandrindod
LD1 6EF
Ffôn: 01597 823087
40tLlun-Gwen: 8am - 1pm
Pont fer: 1.30pm-5.30pm.
Carrs - Billington
Warren Road
Aberhonddu
LD3 8EF
Ffôn: 01874 623470
50tLlun-Gwen: 7am - 4pm
Sad: 7.30am-11am
Hanson Aggregates
Chwarel Llanelwedd
Llanfair-ym-Muallt
LD2 3UB
Ffôn: 01982 553716
50tLlun-Iau: 6.30am-4.30pm
Gwen: 6.30am-4pm
Sad: Trwy apwyntiad
Hanson Aggregates
The Quarry
Crugion
Amwythig
LD2 3UB
Ffôn: 01938 570215
50tLlun-Gwen: 6am-4.30pm
Sad: 6am-11.30pm
Owen Bros
Ffordd y Trallwng
Y Drenewydd
SY16 3AL
Ffôn: 01686 626680
50tLlun-Gwen: 8am - 5pm
Sad: Trwy apwyntiad yn unig
Parry & Evans
Stad Ddiwydiannol Severn Farm
Y Trallwng
SY21 7DF
Ffôn: 01938 552185
50tLlun-Gwen: 8am-4.30pm
Potters Waste Management Services
Brynposteg
Llanidloes
SY16 6JJ
Ffôn: 01686 412043
50tLlun-Gwen: 8am-5pm
Sat: 8am-1pm
Potter Group
Potter House
Lôn Henfaes
Y Trallwng
SY21 7BE
Ffôn: 01938 552396
60tLlun-Gwen: 8am-5.30pm
T A Jones
Lôn Henfaes
Y Trallwng
SY21 7BE
Ffôn: 01938 553098
50tLlun-Gwen: 8am - 6pm
Sat: Trwy drefniant yn unig
Tarmac Ltd (Cwmni CRH)
Gore Quarry
Walton
Llanandras
LD82PL
Ffôn: 01544 230948
50tLlun-Gwen: 6am - 5pm
Sad: 6am - 10.30am
Tarmac Ltd (Cwmni CRH)
Strinds Quarry
Dolyhir
Llanandras
LD8 2RW
Ffôn: 01544 232123
50tLlun-Gwen: 5am - 5pm
Sad: 5am to 10am

 

 

 

Rhondda Cynon Taf
LleoliadCapasitiOriau Agor
Amgen Cymru
Safle Gwastraff Bryn Pica
Heol Merthyr
Llwydcoed
Aberdâr
CF44 0DX
Ffôn: 01685 870770
50tLlun-Gwen: 9am - 4pm
Lôn hir at y bont bwyso, gyda thwmpathau i arafu'r cerbydau.
Green's Recycling
Uned 28, Stad Ddiwydiannol Pontcynon
Abercynon
CF45 4EP
Ffôn: 01443 410666
40tLlun-Gwen: 9am - 4pm

 

Abertawe
LleoliadCapasitiOriau Agor
Tarmac CRH Company
Langdon Road
Prince of Wales Dock
Swansea
SA1 8RA
Ffôn: 01792 465923

50t

 

Llun-Iau: 7.30am - 4pm
Gwen - 7.30am - 3pm
Ar gau amser cinio: 1pm - 1.30pm

 

Torfaen
LleoliadCapasitiOriau Agor
Fred Lloyd and Sons
Polo Grounds
New Inn
Pontypwl
NP4 0TW
Ffôn: 01495 762611
50 tLlun-Gwen 7.30am - 4.30pm
Sad a Sul - Ar gau
Viridor Waste Management
New Inn Transfer Station
Panteg Way
Pontypwl
NP4 0LS
Ffôn: 01495 755890
50 tLlun-Sad 7.30am - 6pm
Sul - Ar gau

 

Bro Morgannwg - Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Wrecsam
LleoliadCapasitiOriau Agor
Befesa Ltd
Fenns Bank
Whichurch
SY13 3PA
Ffôn: 01948 780441
50tLlun-Gwen: 9am -5pm
A495
Cymru Country Feeds
Stad Ddiwydiannol Llai
Llai
LL12 0PJ
Ffôn: 01978 852177
50tLlun-Gwen: 6am - 5am
Sad 6am - 12 hanner dydd
Oddi ar y B5373
Entrec Ltd
Redwither Road
Stad Ddiwydiannol Wrecsam
LL13 9RD
Ffôn: 01978 664060
50tLlun-Gwen: 8am - 5pm
Oddi ar y A534
I Hayward Ltd
Stad Ddiwydiannol Gardden,
Rhiwabon
LL14 6RG
Ffôn: 01978 823940
40tLlun-Gwen: 8.30am - 5am
Sad 8.30 am - 12 hanner dydd
Oddi ar y B5605
RA & CE Platt Ltd
Stad Ddiwydiannol Llai
Llai
LL12 0PJ
Ffôn: 01978 854666
50tLlun-Gwen 8am: - 5pm
Oddi ar y B5373

 

Contacts

 

  • Email: trading.standards@powys.gov.uk
  • 0345: 0345 6027030
  • North Powys Address: Trading Standards - Business Advice, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
  • South Powys Address: Trading Standards - Business Advice, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
  • Mid Powys Address: Trading Standards - Business Advice, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

Feedback about a page here

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu