SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trwyddedau gweithredwr pontydd pwyso

Rhaid i weithredwyr offer pwyso cyhoeddus sicrhau y gallant gyflawni eu dyletswyddau'n gymwys a gonest. Hefyd, ni all unrhyw un weithredu offer pwyso cyhoeddus oni bai fod ganddo/ganddi dystysgrif gan Brif Swyddog Safonau Masnach.

I weithredu pont bwyso gyhoeddus, rhaid cael tystysgrif cymhwysedd a gyhoeddir gan Brif Arolygydd Pwysau a Mesurau'r cyngor.

Rhaid i chi wneud cais i gael eich asesu gan Swyddog Safonau Masnach.

Noder fod tystysgrifau'n cael eu cyhoeddi i unigolyn ac ni ellir eu trosglwyddo.

 

Ynys Môn

Gwyndy Quarry Ltd:

 • Lleoliad: Llandrygan, Caergybi, Ynys Môn, LL1 7AS (llywio lloeren LL71 7AW), Ffôn: 01407 720236
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Iau: 7am - 5:30pm, Dydd Gwerer: 7am - 4:45pm, Dydd Sadwrn: 7am - 12pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Phoenix Metals:

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol, Gaerwen, Ynys Môn, LL60 6HR, Ffôn: 01248 421995
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Iau: 8am - 5pm, Dydd Gwene: 8am - 2pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Blaenau Gwent CBC

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Bridgend CBC

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Caerphilly CBC

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Caerdydd

Sims Metals:

 • Lleoliad: 122/128 East, Moors Road, Cardiff, Tel: 0292 046 4555
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm, Dydd Sadwrn: 8am - 12pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Sir Gâr

Wynnstay:

 • Lleoliad: Llysonnen Mill, Heol Llysonnen, Caerfyrddin, SA39 9DY, Ffôn: 01267 231341
 • Oriau Agor: Haf: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm / Gaeaf: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7:30am - 5:30pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

T L Thomas Builders Merchant:

 • Lleoliad: The Crossroads, Llanllwni, Pencader, Caerfyrddin, SA39 9DY, Ffôn: 01559 395325
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 4:30pm, Dydd Sadwrn: 8:30am - 12am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Ceredigion

D I Evans Cyf:

 • Lleoliad: Gwrthwynt, Beulah, Castell Newydd, Emlyn, Ceredigion, SA38 9QE, Ffôn: 01239 810 878
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 9am - 5pm / Dydd Sul: 10am - 4pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

CB Environmental Ltd:

 • Lleoliad: Uned 101, Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LQ, Ffôn: 01970 624347
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

MD Recycling:

 • Lleoliad: Uned 1, Crugmor Farm, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QY, Ffôn: 07971 689590
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwerner: 8am - 5pm, Dydd Sadwrn: 9am - 12pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

CBSConwy

Cawley Brothers:

 • Lleoliad: The Poplars, Llanrwst, LL26 0EE, Ffôn: 01492 640695
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8:30am - 4pm / Dydd Sadwrn ac Dydd Sul: Ar Cau
 • Capasiti: 40 tunnell

 

Hanson Aggregates:

 • Lleoliad: Ffordd Nant Du, St. George, Abergele, LL22 9BD, Ffôn: 01745833172
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7am - 5pm / Dydd Sadwrn: 7am - 12am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Hanson Aggregates:

 • Lleoliad: Ffordd Bangor, Penmaenmawr, LL34 6NA, Ffôn: 01492 622256
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 6:30am - 5pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Thorncliffe:

 • Lleoliad: Rhuddlan Road, Abergele, LL22 9SE, Ffôn: 01745 570670
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7am - 5pm, Dydd Sadwrn: 7am - 12am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Sir Ddinbych

IT Williams Co Ltd:

 • Lleoliad: Min-y-Clwyd, Stad Ddiwydiannol Lôn Parcwr, Ruthin, LL15 1NA, Tel: 01824 702 323
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 6pm / Dydd Sadwrn: 8am - 12noon
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Sir y Fflint

Alan's Skip Hire Ltd:

 • Lleoliad: Broughton Industrial Estate, Broughton Mills Road, Bretton, Chester, CH4 0BY, Ffôn: 01244 660422, E-bost: enquiries@alansskips.co.uk 
 • Oriau Agor: Dydd Lun - Dydd Gwener: 7:30am - 5:30pm / Dydd Sadwrn: 7:30am - 12:30pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Deeside Metal Company Ltd:

 • Lleoliad: Dragon Works, Chester Road, Saltney, Chester, CH4 8RW, Ffôn: 01244 674888
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7:30am - 5pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Dandys (Chester) Ltd

 • Lleoliad: Yew Tree Farm, Sealand Road, Sealand, CH1 6BS, Ffôn: 01244 280008
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 4:30pm / Dydd Sadwrn: 8am - 12noon
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Flintshire Waste Management

 • Lleoliad:  Uned 2, Parc Busnes Maes Glas, Maes Glas, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7GJ, Ffôn: 01352 701 234, Ebost: customerservices@flintshire.gov.uk
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm
 • Capasiti: 50 tonne

 

Flintshire Waste Management

 • Lleoliad: Depo Alltami, Ffordd yr Wyddgrug, Alltami, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6LG, Ffôn: 01352 701 234, Email: customerservices@flintshire.gov.uk
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Flintshire Waste Management

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol Spencer, Standard Landfill Site, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3LY, Ffôn: 01352 701 234, Ebost: customerservices@flintshire.gov.uk
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

NSO Oils Ltd

 • Lleoliad: Ffordd Pen Y Maes, Treffynnon, CH8 7HL, Ffôn: 01352 715 303, Ebost: info@nso-oils.co.uk
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwner: 8am - 5pm /  Dydd Sadwrn: 8am - 3pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Gwynedd

Cwmni Gro-y-Sarnau Cyf:

 • Lleoliad: Sarnau, Ger/Nr. Bala, LL23 7LH, Ffôn: 01678 530389
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 8:30am - 5pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Greaves Welsh Slate:

 • Lleoliad: Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB, Ffôn: 07774 028656 - Andy Carson (Dim llinell ffôn statig ar hyn o bryd)
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm / Dydd Sadwrn: Trwy apwyntiad yn unig
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Gwynedd Skips & Plant Hire Ltd:

 • Lleoliad: Lon Hen Felin, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD, Ffôn: 01286 677481
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 7am - 6pm / Dydd Sul: Trwy apwyntiad yn unig
 • Capasiti: 40 tunnell

 

Rigcycle Limited / Welsh Slate Ltd

 • Lleoliad: Gloddfa Ganol, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ND, Ffôn: 01766 380999
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7:30am - 5pm / Dydd Sadwrn na Dydd Sul: Ar Cau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Rigcycle Limited / Welsh Slate Ltd

 • Lleoliad: Chwarel Penyrorsedd, Nantlle, LL54 6BD, Ffôn: 01766 380999
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7:30am - 5pm / Dydd Sadwrn na Dydd Sul: Ar Cau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Tarmac Quarry Products (North West) Limited

 • Lleoliad: Chwarel Minffordd Quarry, Penrhyndeudraeth, LL48 6HP, Ffôn: 01766 770212
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 6am - 4pm / Dydd Sadwrn: Trwy apwyntiad (ar agor 6am - 12pm)
 • Capasiti: 50t

 

The Hogan Group

 • Lleoliad: Cyttir Lane, Bangor, LL57 4DA, Ffôn: 01248 353595
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 6am - 5:30pm / Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar Cau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Welsh Slate Ltd

 • Lleoliad: Penrhyn Quarry, Bethesda, Bangor, LL57 4YG, Ffôn: 01248 600 656
 • Oriau Agor: 
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Wynnstay Group Plc

 • Lleoliad: Station Yard, Dolgellau, LL40 2YN, Ffôn: 01341 422253
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8:30am - 5pm / Dydd Sadwrn: 8:30am - 12noon
 • Capasiti: 20 tunnell

 

Wynnstay Group Plc

 • Lleoliad: Rhosfawr, Y Ffor, Pwllheli, LL53 6NS, Ffôn: 01766 819066
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener 8am - 12noon ac 12:45pm - 5pm / Dydd Sadwrn: Ar Cau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Williams & Williams Ltd

 • Lleoliad: Melin Plas Du, Y Ffor, Four Crosses, Pwllheli, LL53 6RF, Ffôn: 01766 810223
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener 7:30am - 5pm / Dydd Sadwrn: 7:30am - 12noon
 • Capasiti: 50 tunnell 

 

Merthyr Tydfil County Borough

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

 

Monmouthshire

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

 

Neath Port Talbot

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

Newport

Island Steel

 • Lleoliad: Alexandra Dock, Newport, Gwent, NP20 2UW, Ffôn: 01633 211133
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 7am - 5:30pm
 • Capasiti: 50 tunnell (17.8mm x 2.9m)

 

Sir Benfro

Clynderwen and Cardiganshire Farmers

 • Lleoliad: The Yard, Glanrhyd, Cardigan, Sir Benfro, SA43 1DB, Ffôn: 01239 612057/ 07920 231040
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm (Bore dydd Sadwrn trwy drefniant ymlaen llaw yn unig)
 • Capasiti: 50 tunnell

 

GD Harries & Sons Ltd

 • Lleoliad: GD Harries & Sons Ltd, Bolton Hill Quarry, Tiers Cross, Haverfordwest, Sir Benfro, SA62 3YA, Ffôn:01834 860464
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 7am - 4:30pm, Dydd Sadwrn: 7am - 11:30pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

GD Harries & Sons Ltd

 • Lleoliad: Sandpit, The Dockyard, Pembroke Dock, Sir Benfro, Ffôn: 01834 860464
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 7am - 4:30pm, Dydd Sadwrn: 7am - 11:30pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Griffiths Waste Solutions Ltd

 • Lleoliad: Pendell Buildings, Withybush Industrial Estate, Haverfordwest, Sir Benfro, SA62 4BW, Ffôn: 01437 766441
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 4:30pm (Sadwrn trwy drefniant yn unig)
 • Capasiti: 50 tunnell

 

JE & HG Jenkins

 • Lleoliad: Morgan Wells, Boncath, Crymych, Sir Benfro, SA37 0JE, Ffôn: 01239 841210
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 9am - 5pm (Fel arall, trwy drefniant)
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Puffin Produce Ltd

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol Llwynhelyg, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4BS, Tel: 01437 766716
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 7:30am - 7pm, Dydd Sadwrn: 9am - 12noon
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Powys

Border Hardcore

 • Lleoliad: Buttington Brickworks, Tal-y-bont, Y Trallwng, SY21 8SZ, Ffôn: 01938 570528
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5:30pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Bowketts Farm Supplies

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol, Aberllynfi, Aberhonddu, LD3 0SD, Ffôn: 01497 847252
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5:30pm, Dydd Sadwrn: 8am - 12noon
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Caerfagu Products Ltd

 • Lleoliad: Nantmel, Llandrindod, LD1 6EF, Ffôn: 01597 823087
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 1pm, Pont fer: 1:30pm - 5:30pm
 • Capasiti: 40 tunnell

 

Carrs - Billington

 • Lleoliad: Warren Road, Aberhonddu, LD3 8EF, Ffôn: 01874 623470
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 7am - 4pm, Dydd Sadwrn: 7:30pm - 11am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Hanson Aggregates

 • Lleoliad: Llanelwedd Quarry, Builth Wells, LD2 3UB, Ffôn: 01982 553716
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Iau: 6:30am - 4:30pm, Dydd Gwener: 6:30am - 4pm, Dydd Sadwrn trwy apwyntiad
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Hanson Aggregates

 • Lleoliad: The Quarry, Criggion, Amwythig, SY5 9BA, Ffôn: 01938 570215
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 6am - 4:30pm, Dydd Sadwrn 6am - 11:30am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Owen Bros

 • Lleoliad: Pool Road, Newtown, SY16 3AL, Ffôn: 01686 626680
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm, Dydd Sadwrn: Trwy apwyntiad yn unig
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Parry & Evans

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol Severn Farm, Y Trallwng, SY21 7DF, Ffôn: 01938 552185
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 4:30pm
 • Capasiti: 50  tunnell

 

Potters Waste Management Services

 • Lleoliad: Brynposteg, Llanidloes, SY16 6JJ, Ffôn: 01686 412043
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm, Dydd Sadwrn 8am - 1pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Potter Group

 • Lleoliad: Potter House, Lôn Henfaes, Y Trallwng, SY21 7BE, Ffôn: 01938 552396
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5:30pm
 • Capasiti: 60 tunnell

 

T A Jones

 • Lleoliad: Henfaes Lane, Welshpool, SY21 7BE, Tel: 01938 553098
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 6pm, Saturday by appointment only
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Tarmac Ltd (a CRH Company)

 • Lleoliad: Gore Quarry, Walton, Llanandras, LD82PL, Ffôn: 01544 230948
 • Oriau Agor:  Monday - Friday: 6am - 5pm, Saturday: 6am - 10:30am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Tarmac Ltd (a CRH Company)

 • Lleoliad: Strinds Quarry, Dolyhir, Llanandras, LD8 2RW, Ffôn: 01544 232123
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 5am - 5pm, Dydd Sadwrn: 5am - 10am
 • Capasiti: 50 tunnell

 

 

Rhondda Cynon Taff

 

Amgen Cymru

 • Lleoliad: Safle Gwastraff Bryn Pica, Heol Merthyr, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0DX, Ffôn: 01685 870770
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 9am - 4pm, Lôn hir at y bont bwyso, gyda thwmpathau i arafu'r cerbydau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Green's Recycling

 • Lleoliad: Uned 28, Pontcynon, Abercynon, CF45 4EP, Ffôn: 01443 410666
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 9am - 4pm
 • Capasiti: 40 tunnell

 

 

Abertawe

Tarmac CRH Company

 • Lleoliad: Langdon Road, Prince of Wales Dock,Abertawe, SA1 8RA, Ffôn: 01792 465923
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Iau: 7:30am - 4pm, Dydd Gwener: 7:30am - 3pm, Ar gau amser cinio: 1pm - 1.30pm
 • Capasiti: 50 tunnell

 

 

Torfaen

Fred Lloyd and Sons

 • Lleoliad: Polo Grounds, New Inn, Pontypool, NP4 0TW, Ffôn: 01495 762611
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Iau: 7:30am - 4:30pm, Dydd Sadwrn ac Dydd Sul: Ar Cau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Viridor Waste Management

 • Address: New Inn Transfer Station, Panteg Way, Pontypwl, NP4 0LS, Ffôn: 01495 755890
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 7:30am - 4:30pm, Dydd Sul: Ar Cau
 • Capasiti: 50 tunnell

 

 

Bro Morgannwg

Nid oes Pontydd Pwyso'n weithredol yn yr ardal hon ar hyn o bryd

 

 

Wrecsam

Befesa Ltd

 • Lleoliad: Fenns Bank, Whichurch, SY13 3PA, Ffôn: 01948 780441
 • Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Iau: 9am - 5pm, A495
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Cymru Country Feeds

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol Llai, Llai, LL12 0PJ, Ffôn: 01978 852177
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Iau: 6am - 5am, Dydd Sadwrn: 6am - 12noon, Off B5373
 • Capasiti: 50 tunnell

 

Entrec Ltd

 • Lleoliad: Redwither Road, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9RD, Ffôn: 01978 664060
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm, Off A534
 • Capasiti: 50 tunnell

 

I Hayward Ltd

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol Gardden, Rhiwabon, LL14 6RG, Ffôn: 01978 823940
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8:30am - 5pm, Dydd Sadwrn: 8:30am - 12noon (hanner dydd) Oddi ar y B5605
 • Capasiti: 40 tunnell

 

RA & CE Platt Ltd

 • Lleoliad: Stad Ddiwydiannol Llai, Llai, LL12 0PJ, Ffôn: 01978 854666
 • Oriau Agor:  Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 5pm, Oddi ar y B5373
 • Capasiti: 50 tunnell

 

 

Contacts

 • Email: trading.standards@powys.gov.uk
 • 0345: 0345 6027030
 • North Powys Address: Trading Standards - Business Advice, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
 • South Powys Address: Trading Standards - Business Advice, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
 • Mid Powys Address: Trading Standards - Business Advice, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

Feedback about a page here

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu