1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Trwydded sgaffaldiau / baneri

Scaffolding licence

Os ydych yn gwneud unrhyw waith adeiladu/cynnal a chadw neu'n dymchwel unrhyw ran o eiddo sydd wrth ffordd fawr gyhoeddus (ffordd, palmant neu lôn gefn), mae diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd yn hollbwysig. 

 

Ffurflen Gais
Gwneud cais am drwydded sgaffaldiau / baneri

Ffioedd a thaliadau am drwyddedau

Gofyn am ganiatâd

Mae'n rhaid cael mannau diogel (ar lefel y llawr) neu lwyfan (ar lefel uwch).  Os bydd angen i chi osod palisau ar y ffordd fawr o amgylch y lle gwaith neu sgaffaldiau, bydd angen i chi gael caniatâd gan y cyngor.

Ar ôl i chi gael y caniatâd, cofiwch ddarllen yr amodau sydd ynghlwm â'r drwydded a'u dilyn ar bob adeg.


Contacts

 

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu