Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Trwyddedau i weithio ar, neu ger ffordd

Cyn gweithio ar briffordd gyhoeddus neu feddiannu rhan ohoni, rhaid gwneud cais am drwydded addas.  Mae'r term "priffordd" yn cynnwys ffordd, lôn, ffordd i gerbydau, palmant, troedffordd ac ymyl ffordd.

 

Trwydded sgip (ar y ffordd)

Click here to go to the 'Skip licence (on a road)' page

Trwydded sgaffaldiau / baneri

Click here to go to the 'Scaffolding licence' page

Deunyddiau adeiladu ar y ffordd

Click here to go to the 'Building materials on the highway' page

Trwyddedau agor ffyrdd (tyllu ac ati)

Click here to go to the 'Road opening licence (excavations etc)' page

Trwydded cyrbiau isel (mynediad i gerbydau)

Click here to go to the 'Dropped kerb (vehicle access) licence' page

Defnyddio pafin neu ffordd

Click here to go to 'Using a pavement or road' page

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu