1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae Llyfrgell Aberhonddu'n symud!
Darllen mwy

Trwyddedau eiddo a phersonol - Newid trwydded

Oeddech chi'n gwybod:  Os ydych ond yn gwneud mânnewidiadau i'r sefyllfa sy'n cael ei ddisgrifio yn eich trwydded, gallwch wneud cais am fân amrywiad

 

Enwau a Chyfeiriadau

Rhoi gwybod am newid enw neu gyfeiriad

Newid goruchwyliwr safle dynodedig

Datgymhwyso goruchwyliwr safle dynodedig

Dileu goruchwyliwr safle dynodedig

 

 

Trwydded safle

Talu eich tâl blynyddol

Gwneud cais i newid eich trwydded safle

Gwneud cais i drosglwyddo eich trwydded safle

 

 

Caniatâd ac hysbysebion

Rhoi gwybod am newid i'ch rhybudd awdurdod presennol

Rhoi gwybod am newid i'ch caniatâd presennol i drosglwyddo

Rhoi gwybod i ni am newid i'ch caniatâd presennol i'w ddynodi

 

 

Gallwch hefyd gael ffurflenni cais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r tâl i'r swyddfa trwyddedu lleol.

Byddwn yn codi tâl am rai o'r newidiadau hyn.

Ffioedd a thaliadau trwyddedau

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu