1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Trwyddedau eiddo a phersonol - Adolygiadau a materion gydag eiddo trwyddedig

Y broses o ail-edrych ar drwydded sydd eisoes wedi'i chyhoeddi yw adolygiad. Mae'n caniatáu i gorff cyfrifol neu unigolyn arall er enghraifft un o'r trigolion lleol wneud cais i'r Awdurdod Trwyddedu am adolygiad o drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb oherwydd problemau sy'n codi yn yr eiddo mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r pedwar amcan trwyddedu sef: gynnig sylwadau i ni ar gais am drwydded newydd neu ofyn i ni adolygu trwydded bresennol:

  • Atal trosedd ac anhrefn
  • Diogelwch y cyhoedd
  • Gwarchod plant rhag cael niwed
  • Osgoi bod yn niwsans cyhoeddus 

Bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal lle gall deiliad y drwydded a phartïon eraill â budd wneud sylwadau.

Gall yr heddlu hefyd wrthwynebu trosglwyddo trwydded os ydynt o'r farn y gallai trosglwyddo trwydded wneud atal troseddau'n fwy anodd.  Rhaid rhoi'r rhybudd hwn o fewn 14 diwrnod o dderbyn y cais.

Gall unrhyw un a gynigiodd sylwadau apelio os byddwn yn caniatáu trwydded neu apelio yn erbyn unrhyw amod, amrywiad, gweithgaredd neu benderfyniadau'n ymwneud â goruchwyliwr safle

Cais i adolygu trwydded

Canllawiau adolygu trwydded [220KB]

Rhowch wybod am ormod o swn


 

Contacts

 

Feedback about a page here
 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu