1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Tacsis

Rhaid i Gerbydau Hacni neu Dacsis gael eu trwyddedu gan y Cyngor. Caniateir i dacsis barcio wrth ymyl safleoedd tacsis a gallant gael eu galw gan unrhyw deithiwr posibl.

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno trwyddedu tacsi wneud cais i'r Cyngor a rhaid iddynt fod yn gallu darparu cerbyd addas. 

Mae'r cerbydau'n cael eu harchwilio o leiaf unwaith y flwyddyn, yn ogystal â'r prawf MOT arferol.

Dim ond mathau arbennig o gerbydau fydd yn derbyn trwyddedau cerbyd. Bydd y cerbydau hyn yn addas i'w defnyddio fel tacsi a cherbyd llogi preifat. Ein blaenoriaeth yw sicrhau diogelwch, cysur a chyfleustra i bawb sy'n defnyddio'r cerbydau hyn, yn cynnwys pobl sydd â nam symudedd.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei weithredu o dan ofynion cyfreithiol sy'n golygu bod y  Cyngor yn gyfrifol am drwyddedu tacsis a cherbydau llogi preifat (minicabs), ynghyd â gyrwyr y cerbydau hyn, a gweithredwyr cerbydau llogi preifat.

Rhaid gosod mesurydd mewn tacsis trwyddedig ac nid ddylai gael ei osod ar fwy na   tariffs [212KB]  rheoledig y cyngor. Rhaid i chi ddefnyddio'r mesurydd ar gyfer pob taith. Caiff gyrwyr godi llai na phris y mesurydd ar gwsmeriaid ond mae'n drosedd i godi mwy na hynny. Dylai teithwyr sy'n credu bod gyrrwr wedi codi mwy na ffi'r mesurydd arnynt roi gwybod i'r Tîm Trwyddedu.

Ffurflenni Cais

Amodau Trwydded [344KB]

Cais am Drwydded [335KB]

Nodiadau Canllaw [158KB]

Y Broses Ymgeisio [120KB]

Byddwn yn codi tâl am y trwyddedau hyn.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i gyflwyno eich cais a dogfennau'r cerbyd (yswiriant ac ati). Dylech hefyd gyflwyno'r cerbyd sydd i'w drwyddedu. Cysylltwch â ni.

Dim ond lle mae perchennog yn bwriadu gweithredu cerbyd hacni yn bennaf ym Mhowys y bydd trwyddedau Cerbydau Hacni yn cael eu cyhoeddi. Os gwelid na fydd Cerbyd sydd â Thrwydded Hacni Powys yn gweithredu'n bennaf ym Mhowys, yna bydd y drwydded yn debygol o gael ei thynnu'n ôl.

 

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu