1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Ymgynghoriad gan ein partneriaid

Mae'r eitemau sydd wedi'u gosod yma ar gais sefydliadau eraill ac efallai ni fyddant ar gael yn Gymraeg.

Ymgynghoriad Cyhoeddus Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Helpwch lunio'r ffordd mae'r sefydliad yn darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Ymgynghoriad Cymunedau Egnïol Freedom Leisure 2018-19

 

Eich profiad o gael mynediad at wasanaethau iechyd brys y tu allan i oriau (Powys)

Os ydych chi'n byw ym Mhowys, hoffem glywed am eich profiad o gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd brys yn ystod y nos neu ar benwythnosau yn y chwe mis diwethaf (ers mis Hydref 2018).

Gallai hyn fod yn brofiad i chi o gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd brys i chi'ch hun, neu i rywun arall (ee plentyn, rhiant). Mae "brys" yn golygu materion iechyd nad ydynt yn bygwth bywyd ond ni ellid aros nes bod eich meddygfa yn agor nesaf.

Gallai hyn gynnwys ffonio 111 y GIG, ymweld ag uned mân anafiadau, ymweld ag adran Damweiniau ac Achosion Brys pan nad yw'ch cyflwr yn fygythiad i fywyd (ee ymweliad galw heibio), gofyn i'ch fferyllydd am gyngor iechyd brys, gan ddefnyddio gwybodaeth a chyngor iechyd ar-lein fel Galw Iechyd Cymru'r GIG, yn ceisio cyngor gan deulu a ffrindiau.

Bydd yr adborth a gawn yn ein helpu i wella gwasanaeth gofal brys y tu allan i oriau gwaith i bobl Powys.

Daw'r arolwg hwn i ben ar 31 Mai 2019

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu