1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Ymgynghoriad gan ein partneriaid

Mae'r eitemau sydd wedi'u gosod yma ar gais sefydliadau eraill ac efallai ni fyddant ar gael yn Gymraeg.

Ymgynghoriad Cyhoeddus Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Helpwch lunio'r ffordd mae'r sefydliad yn darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Ymgynghoriad Cymunedau Egnïol Freedom Leisure 2018-19

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Datblygu Gwasanaethau Trawma

Efallai bydd trigolion Powys sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth neu Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin â diddordeb yng nghynlluniau'r bwrdd iechyd i ddatblygu gwasanaethau trawma yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin. 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ddydd Llun 5 Awst.

Sylwer y bydd gwybodaeth am y prosiect hwn ar gael gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yn y digwyddiadau taro heibio sy'n cael eu cynnal fel a ganlyn:

  • 2 Gorffennaf, 2pm - 5pm, Llyfrgell Machynlleth
  • 23 Gorffennaf, 3.30pm - 6pm, Llyfrgell Llanidloes
  • 30 Gorffennaf, 2pm - 5pm, Llyfrgell Y Drenewydd
 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu