SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rheoli Risg Llifogydd

Asesiad Peryglon Llifogydd Rhagarweiniol (PFRA)

Fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (LLFA), mae gofyn i Gyngor Sir Powys, yn unol â'r Rheoliadau Peryglon Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb Llifogydd 2007/60/EC yr UE i adolygu ei Asesiad Peryglon Llifogydd Rhagarweiniol (PRFA) a luniwyd ym mis Rhagfyr 2011. Gellir dod o hyd i ganfyddiadau'r arolwg hwn yn yr adroddiad adendwm cysylltedig.

Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) Addendum Report [356KB]

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gyfrifol am gymeradwyo a chyhoeddi dogfennau PFRA Rhagfyr 2011. Gellir dod o hyd i'r rhain yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu