Cyfrifoldebau Draenio Tir

Prif afonydd

Nentydd ac afonydd mwy yw'r prif afonydd. Fodd bynnag, bydd rhai cyrsiau dwr llai hefyd yn cael eu cynnwys.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am y prif afonydd, ac mae ganddo nifer o bwerau i'w rheoli. 

Cyrsiau dwr arferol 

Unrhyw afon, nant, ffos, draen, rhych, neu lifddor neu geudod y bydd dwr yn llifo drwyddo ac nad yw'n rhan o brif afon yw cwrs dwr arferol.

Cyngor Sir Powys yw'r awdurdod draenio tir lleol ac mae ganddo nifer o bwerau o dan y Ddeddf Draenio Tir 1991 

Gweler hefyd ein tudalen ar Cyrsiau Dwr Arferol: Gwneud cais am ganiatâd i wneud gwaith.

Perchnogaeth Dorlannol

If you have an ordinary watercourse or a main river running through your land or along the boundary of your property you are likely to be the riparian owner, unless the watercourse is known to be owned by someone else.

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael ar hawliau a chyfrifoldebau perchennog torlannol yn llyfryn Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu