1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 5

Cynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd o'r safleoedd a ddyranwyd.  

Mae'r gwerthusiad o safleoedd unigol ar gyfer safleoedd a ddyranwyd i'w gweld isod.  Mae'r rhain wedi'u rhestru fesul Rhif y Safle a Ddyranwyd_ Rhif Safle Ymgeisiol (h.y. PO1 HA1_36)

Dogfennau Technegol - Saesneg yn unig

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu