SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pam fod Llywodraethu Corfforaethol yn bwysig?

Mae rhedeg y cyngor yn effeithiol yn golygu ein bod yn well am wneud y penderfyniadau cywir, ac yn well am wella gwasanaethau. 

I wneud yn siwr ein bod yn gweithio'n effeithiol, mae angen:  

  • Cyfathrebu clir ar draws y sefydliad fel bod pawb yn deall trefniadaeth y gwahanol swyddogaethau a chyfrifoldebau a'r llinellau atebolrwydd
  • Systemau cadarn ar gyfer perfformiad, materion ariannol, risg a rheoli gwybodaeth;
  • Safonau ymddygiad uchel.

Trwy ofalu am ein llywodraethu corfforaethol, gallwn wneud yn siwr ein bod yn gallu darparu gwasanaethau o safon uchel a pharhau i'w gwella. Gallwn hefyd fonitro ein holl systemau i osgoi problemau difrifol.   

Rydym hefyd yn sylweddoli bod sicrhau ein bod yn agored, yn onest ac yn atebol yn golygu y bydd y cyhoedd yn ymddiried ynom ac yn awyddus i weithio gyda ni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu