SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth yw'r fframwaith gweithdrefnol?

Y canlynol sy'n llywodraethu'r modd y mae'r Cyngor yn gwneud ei waith ac yn gwneud penderfyniadau: 

  • Y Cyfansoddiad
  • Rheolau Mynediad at Wybodaeth
  • Rheolau Gweithdrefnau'r Cabinet
  • Rheolau Gweithdrefnau Trosolwg a Chraffu
  • Rheolau Gweithdrefnau Ariannol
  • Gorchmynion Sefydlog ar gyfer Contractau
  • Gweithdrefnau Cyflogi Swyddogion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu