1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Beth yw'r fframwaith cyfreithiol?

Ceir manylion pwerau a dyletswyddau'r cyngor mewn amrywiol Ddeddfau Seneddol. Mae rhai o'r pwerau hyn yn orfodol, sy'n golygu bod rhaid i'r cyngor wneud yr hyn sy'n ofynnol dan y ddeddf. 

Dan y Ddeddf, mae'n rhaid i'r Cyngor gael y  Swyddogion Statudol canlynol:

 • Prif Weithredwr
 • Cyfreithiwr y Cyngor
 • Cyfarwyddwr Strategol: Adnoddau
 • Cyfarwyddwr Strategol: Pobl
 • Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig
 • Swyddog Monitro 
 • Prif Swyddog Cyllid
 • Cyfarwyddwr  Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Prif Swyddog Addysg

 

 

Mae manylion y rhain, a Swyddogion Priodol y Cyngor, i'w gweld yn Rhan 2, Erthygl 12 y Cyfansoddiad.

Os yw awdurdod lleol yn defnyddio mwy na'r grym statudol a roddir iddo, ystyrir ei fod yn gweithredu y tu hwnt i'r ddeddf (ultra vires) a gellir ei gael yn gyfrifol trwy her gyfreithiol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu