SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth yw'r fframwaith cyfreithiol?

Ceir manylion pwerau a dyletswyddau'r cyngor mewn amrywiol Ddeddfau Seneddol. Mae rhai o'r pwerau hyn yn orfodol, sy'n golygu bod rhaid i'r cyngor wneud yr hyn sy'n ofynnol dan y ddeddf. 

Dan y Ddeddf, mae'n rhaid i'r Cyngor gael y  Swyddogion Statudol canlynol:

  • Prif Weithredwr
  • Cyfreithiwr y Cyngor
  • Cyfarwyddwr Strategol: Adnoddau
  • Cyfarwyddwr Strategol: Pobl
  • Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig
  • Swyddog Monitro 
  • Prif Swyddog Cyllid
  • Cyfarwyddwr  Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Prif Swyddog Addysg

 

 

Mae manylion y rhain, a Swyddogion Priodol y Cyngor, i'w gweld yn Rhan 2, Erthygl 12 y Cyfansoddiad.

Os yw awdurdod lleol yn defnyddio mwy na'r grym statudol a roddir iddo, ystyrir ei fod yn gweithredu y tu hwnt i'r ddeddf (ultra vires) a gellir ei gael yn gyfrifol trwy her gyfreithiol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu