1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Beth ydym ni yn ei wario a sut ydym ni yn ei wario

  Datganiad Cyfrifon y cyngor.

Rhaglen gyfalaf: Strategaeth Gyfalaf a Chynllun Rheoli Asedau

  Datganiad Cyfrifon ac adroddiadau Pwyllgorau'r Cyngor.

Adroddiadau archwilio ariannol: Er enghraifft, Adroddiadau Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiadau Gwerth Gorau..

Members' allowances: Y lwfansau y mae hawl gan aelodau i'w hawlio a'r cyfanswm y mae pob aelod yn ei dderbyn mewn treuliau.

Cyfraddau milltiroedd, llety a chynhaliaeth y gellir eu hawlio gan staff.

 Bandiau cyflog ar gyfer pob graddfa, gan gynnwys graddfeydd uwch swyddogion a phrif swyddogion

Contractau: Manylion contractau sy'n cael eu rhoi ar dendr ar hyn o bryd; polisïau a chanllawiau caffael; contractau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer tendro cyhoeddus.

Rhestr o gontractau a wobrwywyd a'u gwerth: Contractau a wobrwywyd dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2006 fel y'u cyhoeddwyd yn Llawlyfr Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Adroddiadau'r archwiliwr dosbarth: Er enghraifft, Adroddiadau'r Archwiliwr Dosbarth, Adroddiadau Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiadau Gwerth Gorau

 Datganiad Cyfrifon y Cyngor

Rheoliadau ariannol mewnol: Rheoliadau ariannol dan Reolau Sefydlog y cyngor, fel sydd yng Nghyfansoddiad y cyngor.

Nawdd ar gyfer trefniadau partneriaeth: Nawdd partneriaeth ar gyfer mentrau ar y cyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu