Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr

Lwfansau Aelodau

Mae cynghorwyr sir yn gallu hawlio gwahanol lwfansau i'w helpu i wneud eu dyletswyddau. 

Mae'r gyfraith yn gofyn i ni gyhoeddi datganiad blynyddol o'r lwfansau sylfaenol/cyfrifoldeb arbennig/presenoldeb sy'n cael eu talu i aelodau yn ystod blwyddyn ariannol.  

Gellir gweld y lwfansau a dalwyd i Aelodau yn ystod y blynyddoedd ariannol diwethaf isod:

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2019/20 [215KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2018/19 [449KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2017/18 [419KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2016/17 [221KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2015/16 [222KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2014/15 [253KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2013/14 [214KB]

Lwfansau Aelodau yn ystod y Flwyddyn Ariannol 2012/13 [26KB]

 

Treuliau Aelodau

Mae Lwfans Teithio a Chynhaliaeth yn cael ei dalu i gynghorwyr am ddyletswyddau wedi'u cymeradwyo yn ychwanegol at eu Lwfans Sylfaenol / Lwfans Cyfrifoldeb Arbennig.  Gall hyn fod ar gyfer costau teithio (yn cynnwys defnyddio car preifat) a chynhaliaeth tra byddant ar fusnes y Cyngor.

Mae ffurflenni hawlio yn cael eu cyflwyno bob mis.  Gellir hawlio treuliau ar gyfer y ddau fis blaenorol yn ystod unrhyw fis.  Ni fydd cynghorwyr yn hawlio lwfans Teithio a Chynhaliaeth bob mis.   

Mae'r dolenni isod yn cynnwys rhestr o deithiau a chostau sydd wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor yn ol enwau'r cynghorwyr.

Treuliau Aelodau 2020/2021 - Chwarter 1 - Aelodau heb gyflwyno unrhyw dreuliau

Treuliau Aelodau 2019-20 - Blwyddyn Lawn [2MB]

Treuliau Aelodau 2018-19 - Q4 [3MB]

Treuliau Aelodau 2017-18 - Blwyddyn Lawn [3MB]

Treuliau Aelodau 2016-17 - Blwyddyn Lawn [1MB]

Treuliau Aelodau 2015-16 - Blwyddyn Lawn [1MB]

Treuliau Aelodau 2014-15 - Blwyddyn Lawn [2MB]

Members' Expenses 2013-14 - Full Year [482KB]

 

Rhestr Taliadau

Bydd yr Amserlenni hyn yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Maent yn manylu ar benderfyniadau'r Cyngor am y taliadau sydd i'w gwneud yn ystod pob blwyddyn ariannol i bob aelod ac aelod cyfetholedig o'r Cyngor.

2020/2021

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau 2020/21 [136KB]

 

2019/2020

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 8 [138KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 6 [142KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 5 [137KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 4 [135KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 3 [133KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 2, Mehefin 2019 [152KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2019/20 Gwelliant 1, Mai 2019 [151KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau 2019/20 [151KB]

 

2018/2019

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2018/19 Gwelliant 1, Gorffennaf 2018 [65KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau 2018/19 [65KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2018/2019 Gwelliant 2, Chwefror 2019 [65KB]

 

2017/2018

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2017/2018 Gwelliant 3,  Mercher 2018 [60KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2017/2018 Gwelliant 2, Hydref 2017 [60KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 201672018 Gwelliant 1, Gorffennaf 2017 [60KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2017/2018 [60KB]

 

2016/2017

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2016/2017 Gwelliant 3, Ebrill 2017 [60KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2016/2017 Gwelliant 2, Rhagfyr 2016 [60KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2016/2017 Gwelliant 1, Mehefin 2016 [60KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2016/2017 [118KB]

 

2015/2016

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 [119KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 1) [119KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 3) [119KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 3) [119KB]

​​​​​​​Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 4) [119KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 5) [119KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 6) [118KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2015/2016 (Gwelliant 7) [119KB]

 

2014/2015

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2014/15 (Mawrth2015) [143KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2014/15 (Ionawr 2015) [140KB]

​​​​​​​Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2014/15 (December 2014) [341KB]

Rhestr o Gyfrifoldebau a Thaliadau Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig 2014/15 [340KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu