SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi gwybod am niwsans amgylcheddol

Sylwch na fyddwn yn ymchwilio i gwynion anhysbys, felly mae'n rhaid i chi gwblhau manylion cysylltu manwl isod.
Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd yr holl wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw'n gyfrinachol, a ddim yn cael ei datgelu heb eich caniatâd chi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu