1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gweld ystadegau am eich ardal chi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am Bowys. Darperir gwybodaeth i Bowys ar eich ardal leol, yn ôl themâu a ddewisir, data o Gyfrifiadau diweddar ac yn y gorffennol a dolenni i safleoedd eraill lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth.

I weld proffil cyffredinol o Bowys ar draws ystod eang o bynciau, lawrlwythwch hanner can ffaith am bowys ​​​​​​ [186KB]

Mae'r Proffiliau Ardal Leol yn seiliedig ar ddata'r Cyfrifiad a gesglir, fodd bynnag, maen nhw'n cael eu diweddaru'n flynyddol.
Ystadegau'n seiliedig ar themâu megis Iechyd, Cyfraddau Iechyd, a Phoblogaeth.
Ceir y data a gesglir ei ddadansoddi hefyd gan Ardaloedd Etholiadol a Chynghorau Cymuned yn ogystal, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Ehangach Uwch yn llawer mwy tebyg o ran maint, gan olygu ei fod yn haws gwneud cymariaethau mwy deallus.
System Dracio 20 Mesur Perfformiad Uchaf
Ystadegau sy'n cael eu cynnal ym Mhowys gan grwpiau eraill.
Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ofyn am rai ystadegau.
Gweld canlyniadau cyfrifiad 2001

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu