SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweld ystadegau am eich ardal chi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am Bowys. Darperir gwybodaeth i Bowys ar eich ardal leol, yn ôl themâu a ddewisir, data o Gyfrifiadau diweddar ac yn y gorffennol a dolenni i safleoedd eraill lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth.

 

I weld proffil cyffredinol o Bowys ar draws ystod eang o bynciau, lawrlwythwch hanner can ffaith am bowys ​​​​​​ [186KB]

Proffiliau Ardaloedd Lleol

Mae'r Proffiliau Ardal Leol yn seiliedig ar ddata'r Cyfrifiad a gesglir, fodd bynnag, maen nhw'n cael eu diweddaru'n flynyddol.

Gwybodaeth Fanwl am y Cyfrifiad

Ceir y data a gesglir ei ddadansoddi hefyd gan Ardaloedd Etholiadol a Chynghorau Cymuned yn ogystal, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Ehangach Uwch yn llawer mwy tebyg o ran maint, gan olygu ei fod yn haws gwneud cymariaethau mwy deallus.

Meincnodi Powys

System Dracio 20 Mesur Perfformiad Uchaf

Ystadegau eraill am Bowys

Ystadegau sy'n cael eu cynnal ym Mhowys gan grwpiau eraill.

Gofyn am ystadegau

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ofyn am rai ystadegau.

Cyfrifiad Hanesyddol

Gweld canlyniadau cyfrifiad 2001

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu