Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld ystadegau am eich ardal chi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am Bowys. Darperir gwybodaeth i Bowys ar eich ardal leol, yn ôl themâu a ddewisir, data o Gyfrifiadau diweddar ac yn y gorffennol a dolenni i safleoedd eraill lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth.

Cyfrifiad 2021

Gweld gwybodaeth ynglŷn â Trosolwg Ardal o Gyfrifiad 2021

Gofyn am ystadegau

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ofyn am rai ystadegau.

Gwybodaeth 2011 y Cyfrifiad

Ceir y data a gesglir ei ddadansoddi hefyd gan Ardaloedd Etholiadol a Chynghorau Cymuned yn ogystal, fodd bynnag mae'r Ardaloedd Ehangach Uwch yn llawer mwy tebyg o ran maint, gan olygu ei fod yn haws gwneud cymariaethau mwy deallus.