1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio

Fel mesur dros dro tan fod adnoddau staff yn dychwelyd i'r lefel angenrheidiol ni fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn ymateb i ymholiadau cyn-ymgeisio.  Gobeithir ailgychwyn y gwasanaeth hwn ym mis Ebrill 2019.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mae'r gwasanaethau cyn-ymgeisio'n rhan bwysig o'r broses cynllunio. Mae'n golygu bod modd gwella safon y ceisiadau a llunio penderfyniadau'n gynt. Yna bydd mwy o sicrwydd ac eglurder i'r broses oherwyd bod modd adnabod problemau a gofynion cynllunio cyn cyflwyno cais.

Mae'r Ffurflen ar gyfer Cyn-Ymgeisio Statudol, y rhestr brisiau a'r nodiadau canllaw ar gael isod.

Ffurflen Ymholiadau Cyn-Ymgeisio [79KB]

Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle [515KB]

Rhestr Ffioedd ar gyfer Ymholiadau Cyn-Ymgeisio Anstatudol [67KB]

Ymgynghori Cyn Ymgeisio [62KB]

Canllawiau i'r Gwasanaethau Cyn-Ymgeisio [214KB]

 

 

Cyswllt

  • Ebost: planning.services@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597827161 / 01938 551259
  • Cyfeiriad (Llandrindod): Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Cyfeiriad (Y Trallwng): Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
    •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu