1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio

Mae ymateb yr Awdurdod Priffyrdd i ymholiadau cyn-ymgeisio yn gyfyngedig ar hyn o bryd yn oherwydd prinder staff. Yymddiheurwn am yr anghyfleuster

Mae'r gwasanaethau cyn-ymgeisio'n rhan bwysig o'r broses cynllunio. Mae'n golygu bod modd gwella safon y ceisiadau a llunio penderfyniadau'n gynt. Yna bydd mwy o sicrwydd ac eglurder i'r broses oherwyd bod modd adnabod problemau a gofynion cynllunio cyn cyflwyno cais.

Mae'r Ffurflen ar gyfer Cyn-Ymgeisio Statudol, y rhestr brisiau a'r nodiadau canllaw ar gael isod.

Ffurflen Ymholiadau Cyn-Ymgeisio [79KB]

Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle [515KB]

Rhestr Ffioedd ar gyfer Ymholiadau Cyn-Ymgeisio Anstatudol [67KB]

Ymgynghori Cyn Ymgeisio [62KB]

Canllawiau i'r Gwasanaethau Cyn-Ymgeisio [214KB]

 

 

Cyswllt

  • Ebost: planning.services@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597827161 / 01938 551259
  • Cyfeiriad (Llandrindod): Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Cyfeiriad (Y Trallwng): Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
    •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu