SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cofrestru enw eiddo / stryd newydd

Dylid enwi strydoedd a lle bo hynny'n ymarferol, dylid rhifo eiddo cyn i breswylwyr symud i mewn i'r tai.

Os ydych chi am enwi stryd breifat cysylltwch â ni i drafod eich cynigion.Image of a street nameplate

Y prif gamau wrth enwi a rhifo tai newydd, a datblygiadau masnachol a diwydiannol yw:

 • Cyswllt cynnar gyda darpar ddatblygwyr i gytuno ar enwau
 • Cyswllt rhwng Aelodau'r Cyngor, Y Swyddfa Bost a chyrff statudol eraill
 • Rhaid enwi a rhifo ffyrdd ac eiddo newydd, yn unol â chanllawiau a gweithdrefnau cymeradwy, cyn i breswylwyr symud i mewn i'r tai.

Dylai'r datblygwr:

 • Ddarparu awgrymiadau ar gyfer enwau stryd cyn dechrau gweithio ar y safle.  Rhowch ddewis yn y drefn sydd orau gennych neu
 • Ddirprwyo cyfrifoldeb i'r Cyngor Cymuned lleol.

Dylai'r Cyngor:

 • Gynnal ymgynghoriadau gyda'r Gwasanaeth Cyfieithu, yr aelod lleol, y Cyngor cymuned a'r Gwasanaeth Rheoli Cyfeiriadau gan roi ateb i chi o fewn 28 diwrnod.
 • Canllawiau ar gyfer dewis enwau strydoedd

Dylai'r enw stryd arfaethedig fod yn:

 • Ddwyieithog oni bai y caiff enw Cymraeg ei gynnig
 • Hawdd i'w gyfieithu i'r Gymraeg
 • Deillio o gysylltiadau lleol, hanesyddol neu ddaearyddol yr ardal lle bynnag y bo hynny'n bosibl.

Yn ogystal â hyn, dylai enwau stryd gychwyn gyda'r rhagddodiaid canlynol:

 • I ffyrdd preswyl - ffordd/heol, stryd.
 • Ar gyfer ffyrdd pengaead a datblygiadau bychain - cilgaint, clos, sgwâr, cwrt/llys neu ystablau.

Gweld y canllawiau llawn ar gyfer Enwi Strydoedd a Rhifo Tai [372KB]

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu