gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Cyflwynir gan Nyrsys LD Cymunedol BIAP trwy MS Teams

Y Gynulleidfa Darged:  I'r rhai sy'n gweithio gydag oedolion ag anableddau dysgu:-

Canlyniadau:

  • Meddu ar wybodaeth o wahanol fathau o ffitiau epileptig
  • Adnabod a disgrifio gwahanol fathau o ffitiau
  • Disgrifio egwyddorion rheoli ffit epileptig
  • Disgrifio effaith epilepsi ar ffordd o fyw
  • Disgrifio'n gywir y gwahaniaeth rhwng epileptig statws a ffitiau cyfresol

Sylwer:

BYDD SESIYNAU MIDAZOLAM BUCCAL YN CAEL EU DARPARU MEWN SESIYNAU PENODOL AR DRAWS Y SIR A DREFNIR GAN Y NYRSYS

(Byddwn yn treialu nyrsys sy'n cysylltu â'r darparwyr i holi pryd y mae'r rhan fwyaf o staff i fod cael sesiynau MIDAZOLAM BUCCCAL. Y gobaith yw y bydd hyn yn atal gorfod hyfforddi un neu ddau o staff drwy gydol y flwyddyn.)

DS: Os yw staff wedi derbyn Hyfforddiant Buccal Midazolam drwy TEAMS AR-LEIN, mae'n hyfforddiant sy'n cael ei ailadrodd yn flynyddol, nid bob 2 flynedd fel gyda hyfforddiant wyneb yn wyneb.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau