SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth ar gyfer staff Gwasanaethau Dydd

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

Nod

M ae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu